HOME

 

PRESENTATION

 

legal-© 

 

CONTACT 

 

HUMOUR

 

ARCHIVES 

 

   Audace  ●

  Eastern Europe   Transcaucasus
 


 


 

Central Asia
  •  Kazakhstan
  •  Kyrgyzstan
  •  Tajikistan
  •  Turkmenistan
  •  Uzbekistan
  Eurasia
  •  Russia

 

 

 

Internet links

 

Articles on the net

 

 

Bibliography

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Armenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kazakhstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ukraine

 

KIEV 2003

 

AUDACE signe une déclaration visant ą maītriser et finalement résorber les stocks de polluants organiques persistants (POPs)

 

AUDACE signs a statement aiming at bringing under control and finally at reducing the stocks of persistent organic pollutants (POPs) - (declaration)

 


 

Contribution d'AUDACE ą la « Stratégie Thématique concernant l'Utilisation Durable des Pesticides ». [ .pdf - 479 KB ]

 

AUDACE's contribution towards a Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides.  [ .pdf - 509 KB ]

 

Вклад АДФП в тематическую стратегию об устойчивом использовании пестицидов [ .pdf - 575 KB ]

 

en


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLAND

Parallel Imports

 

Zrzeszenie Użytkowników i Dystrybutorów Europejskiej Agrochemii

AUDACE

-

Import równoległy, a wspólne pochodzenie.

 

Obserwacje w stosunku do decyzji Trybunału w sprawie C-201/06 z dnia 21 lutego 2008.

-

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

IMPORT INDYWIDUALNY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W HANDLU RÓWNOLEGŁYM PRZEZ ROLNIKÓW

 

Import środków ochrony roślin przez użytkowników, rolników i ogrodników amatorów w granicach ich potrzeb osobistych

-

Na podstawie ustawy z 1 lipca 1901 i dekretu z 16 sierpnia 1901 zostaje utworzone zrzeszenie o nazwie:

 

ZRZESZENIE UŻytkownikŌw i DystrybutorŌw Europejskiej Agrochemii

 

w skrócie : A.U.D.A.C.E *

 

STATUT

INTERNET LINKS

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLES on the NET

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHY